Tag: The Fashion Voyage

The Fashion Voyage – A Walk To The Heart

Hoàng Lâm -

“Thước đo của một đời con người không phải thời gian, mà là sự cống hiến” – Peter Marshall. Với 3 mùa The Fashion Voyage,...