Tag: Sài Gòn

SÀI GÒN ƠI! CẢM ƠN

Hoàng Lâm -

Nửa cuối năm 2021, lần đầu ta chứng kiến Sài Gòn thân thương buồn  đến vậy! Nhưng thực tâm ta vẫn tin rằng Sài Gòn...