Tag: Hà Anh Tuấn

Hà Anh Tuấn: “Mai mình tính tiếp!”

Hoàng Lâm -

Không quá lời khi nhận định rằng, Hà Anh Tuấn đang “định nghĩa lại” về sự tử tế và trách nhiệm cộng đồng. Tin rằng,...